Dammyr Bygg As

Ansatte

Per-Christian Sperlin

Daglig Leder

478 95 877

Mads Linqvist

Faglig Leder

909 70 613

Ole Johansen

Leder for håndverkere

481 77 360

Rino Hansen

Fuktekniker/Saneringsansvarlig

902 64 398

Cecilie Sperlin

Regnskapsanvarlig

957 95 922

Lena Sperlin

Administrasjonssekretær

975 94 301